ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • นักวิจัย
 • 1. กรอกข้อมูล
  2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
  3. ระบบจะส่งข้อมูลการใช้งานให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน
 • บริษัท/ผู้ประกอบการ
 • 1. กรอกข้อมูล
  2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
  3. รอเจ้าหน้าที่ Clearing House ตรวจสอบและอนุมัติ
  4. เมื่ออนุมัติ ระบบจะส่งข้อมูลการใช้งานให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน